Vadehavet

Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder.

Her er en lang række vandfugle,og vadehavet er blandt deres vigtigste 

hvileplads og overvintringsområde i Europa.